Số lượt truy cập
18578109
Thẩm định dự án
TIN MỚI NHẤT

Kết quả thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng

Xem tiếp

Ban hành danh mục thành phần hồ sơ tạm thời để triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Xem tiếp

Công tác Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư

Đã thẩm định, phê duyệt 38 dự án, gồm: Phê duyệt 03 dự án phát triển nhà ở; thẩm định thiết kế cơ sở 09 dự án, có tổng mức đầu tư là 4.989,889 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 468.576 m2;

Xem tiếp

Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (đến ngày 09.6.2014)

Xem tiếp

Về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư

Xem tiếp

Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên website của Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD

Xem tiếp

Quy chuẩn QCXDVN 09:2005 Một số đề xuất, kiến nghị

Xem tiếp

Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

Xem tiếp

Về hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng theo QCVN 03:2012/BXD

Sở Xây dựng nhận được công văn số 280/BQLĐT-DD ngày 15/4/2013 của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận Tân Phú về hướng dẫn phân cấp công trình dân dụng theo QCVN 03:2012/BXD.

Xem tiếp

Hướng dẫn thu, nộp, sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/