Số lượt truy cập
22201402
Thẩm định dự án
Kết quả thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng (2/10/2017 13:51)

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Xây dựng đã thực hiện phê duyệt điều chỉnh 16 Dự án xây dựng nhà ở, tổng mức đầu tư 5.837 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 291.536.000 m2; Thẩm định thiết kế cơ sở 25 dự án, tổng mức đầu tư 9.465 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 282.147.000 m2; phê duyệt 22 dự án nhóm B, nhóm C, có tổng mức đầu tư được duyệt 3.338 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 273,28 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 268.727 m2; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 18 dự án, tổng mức đầu tư 81,84 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 1,98 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 42.979 m2; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ 89 dự án; chủ đầu tư tự rút 36 hồ sơ; góp ý nội dung liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, thiết kế cơ sở 352 dự án; giám sát 29 công trình xây dựng. Hiện đang thụ lý 42 hồ sơ.
 
* Về công tác phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định thiết kế dự toán: Phê duyệt 108 Kế hoạch đấu thầu, với tổng giá trị được duyệt là 5.067 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 153 tỷ đồng; Thẩm định thiết kế dự toán nguồn vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách 40 dự án, diện tích sàn xây dựng 287.735 m2, tổng giá trị được duyệt 4.335 tỷ đồng, tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất 439 tỷ đồng; Thẩm định thiết kế xây dựng công trình có nguồn vốn khác 77 dự án, diện tích sàn xây dựng 453.038 m2; Cấp 04 Giấy phép thầu; ban hành văn bản hướng dẫn 74 hồ sơ; chủ đầu tư đề nghị rút 35 hồ sơ. Hiện đang thụ lý 65 hồ sơ (08 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 30 hồ sơ thẩm định thiết kế nguồn vốn ngân sách, 27 hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng công trình có nguồn vốn khác). Ban hành Chỉ số giá xây dựng quý II năm 2017.
 
Từ đầu năm đến nay, tình hình giá cát biến động theo xu hướng tăng gấp 2 - 3 lần so với năm 2016, dẫn đến một số công trình có giá xây lắp thẩm định cao hơn giá trị xây lắp dự án, đặc biệt với các công trình có khối lượng san lấp lớn,... Đồng thời, Sở Xây dựng chuẩn bị ban hành công bố giá VLXD Quý II/2017. Do đó, có một số hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán thuộc nguồn vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách được chủ đầu tư chủ động rút hồ sơ để điều chỉnh thay đổi vật liệu giá cát cho phù hợp với tình hình hiện nay. Nhằm nâng cao năng lực, đảm bảo thống nhất nội dung, nhận thức của các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định pháp luật, để thống nhất cách làm, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố, để khắc phục tình trạng đơn vị tư vấn và chủ đầu tư nộp hồ sơ không đạt yêu cầu, năng lực nghiệp vụ của đơn vị tư vấn không đảm bảo, dẫn đến trả hồ sơ; việc này làm mất sức cho cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, vừa làm mất thời gian cho chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.
TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/