Số lượt truy cập
22190021
Phát triển đô thị
Tổ chức Hội thảo nhánh chuyên đề “Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh” (1/7/2016 08:43)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Văn Khoa tại Văn bản số 3636/VP-ĐTMT ngày 04/5/2016, theo đó chấp thuận Kế hoạch tổ chức Hội thảo nhánh chuyên đề "Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh"; Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề "Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh", cụ thể như sau:

1. Cơ quan tổ chức: Sở Xây dựng.

2. Tên Hội thảo

“Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Ngày 10 tháng 8 năm 2016 (cả ngày).

- Địa điểm: Hội trường Thành phố, số 272 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3.

4. Nội dung dự kiến

- Giải pháp chỉnh trang và phát triển đô thị

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Công nghệ xây dựng và môi trường trong xây dựng

- Quản lý và phát triển vật liệu xây dựng

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/