Số lượt truy cập
22156653
Phát triển đô thị
Công tác phát triển đô thị 7 tháng đầu năm 2015 (3/8/2015 08:22)

- Chương trình di dời, tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh, rạch: Đã thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng 215 hộ ([1]), nâng tổng số hộ đã thực hiện di dời thuộc Chương trình là 10.668hộ/15.000 hộ, đạt tỷ lệ 71,5% theo Kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện công tác phát triển đô thị như sau:

- Chương trình di dời, tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh, rạch: Đã thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng 215 hộ ([1]), nâng tổng số hộ đã thực hiện di dời thuộc Chương trình là 10.668hộ/15.000 hộ, đạt tỷ lệ 71,5% theo Kế hoạch. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan, rà soát, tổng hợp tình hình giải quyết nhà ở trên và ven kênh, rạch giai đoạn 2010 - 2015 và dự thảo Chương trình chỉnh trang đô thị với trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh giải quyết nhà ở trên và ven kênh rạch giai đoạn 2015 - 2020.

- Về các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới: Báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố về khung pháp lý, mức hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không thu hồi đất, không bồi thường thiệt hại (về đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất), có nhà ở bị hạn chế khả năng sử dụng và có hoàn cảnh khó khăn. Kiểm tra thực tế tình hình đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tại 25 dự án phát triển nhà ở, dự án phát triển khu đô thị; chủ động phối hợp xây dựng Chương trình phát triển đô thị, xác định Khu vực phát triển đô thị; phối hợp thực hiện các chương trình bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường đô thị và Dự án thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Góp ý Dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TP.HCM và TP.Rotterdam trong giai đoạn tiếp theo 2016 - 2018.

Kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2015:

- Chương trình di dời, tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh, rạch: Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan, rà soát, tổng hợp tình hình giải quyết nhà ở trên và ven kênh, rạch giai đoạn 2010 - 2015 và dự thảo Chương trình chỉnh trang đô thị với trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh giải quyết nhà ở trên và ven kênh rạch giai đoạn 2015 - 2020.

- Về các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới: Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về khung pháp lý, mức hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không thu hồi đất, không bồi thường thiệt hại (về đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất), có nhà ở bị hạn chế khả năng sử dụng và có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp xây dựng Chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh; phối hợp các sở - ngành rà soát, báo cáo ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu kết hoạch về tài nguyên môi trường và phát triển bền vững năm 2015, để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản trình Bộ Xây dựng liên quan đến việc thay đổi cơ cấu, diện tích căn hộ và cách tính toán chỉ tiêu quy mô dân số của dự án Vinhomes Central Park (khu phức hợp Tân Cảng, Sài Gòn).

- Về giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh theo Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố: Đoàn Giám số 2 đã giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh, tại quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận. Qua giám sát, ghi nhận bước đầu rà soát trên địa bàn 3 quận còn khoảng 18.448 hộ gia đình chưa được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, trong đó: 1.036 hộ gia đình sinh sống tại các khu vực đã có mạng lưới cấp nước sạch đến trước nhà (mạng lưới cấp 3) và 17.142 hộ gia đình sinh sống tại các khu vực chưa có mạng lưới cấp nước sạch đến trước nhà; qua đó, Đoàn Giám sát đã cùng địa phương phân loại theo từng nhóm và có ý kiến chỉ đạo biện pháp giải quyết phù hợp theo từng nhóm, cũng như theo dõi, đôn đốc và giám sát tiến độ thực hiện cho từng công việc cụ thể, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

([1]) Thuộc DA Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; Cải tạo rạch Phan Văn Hân; Chống sạt lở kênh Thanh Đa đoạn 1.2 và 1.4; Thoát nước rạch Cầu Cụt; Cải tạo kênh Hàng Bàng GĐ1 - gói thầu K; Bồi thường, GPMB để xây dựng công viên hồ Khánh Hội giai đoạn 3.

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/