Số lượt truy cập
22163513
Phát triển đô thị
Đề nghị góp ý xây dựng Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020 (21/12/2015 13:03)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6802/UBND-THKH ngày 05/11/2015 về chuẩn bị Chương trình và Kế hoạch triển khai 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Chương trình và kế hoạch triển Chương trình hành động của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện có công văn góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/12/2015 để tổng hợp, dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Đính kèm các file dự thảo góp ý.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/