Số lượt truy cập
16772446
Phổ biến chế độ - chính sách
TIN MỚI NHẤT

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Xem tiếp

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Xem tiếp

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Xem tiếp

Tài liệu tuyên truyền Luật Xây dựng

Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2015/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2015/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Xem tiếp

Danh mục hồ sơ thủ tục hành chính được trả tại nhà của Sở Xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Thông báo số 8555/TB-SXD-VP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 10/10/2013 về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh  
Phổ biến nội dung Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của bộ Xây dựng về Giải thưởng công trình chất lượng cao, Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng  
Lãnh đạo Sở Xây dựng luôn mở rộng cửa tiếp công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của người dân  

Xem tin theo ngày

Ngày

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/