Số lượt truy cập
21430376
Phổ biến chế độ - chính sách
Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (23/6/2017 14:55)

Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Nhằm giúp cho các Chủ đầu tư xây dựng công trình trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD; ngày 05/6/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã ban hành Công văn số 567/KKT-QLTNMT. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã hướng dẫn một số nội dung chính về công tác phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng; trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện của chủ nguồn thải, chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc quản lý chất thải rắn xây dựng.
TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/