Số lượt truy cập
22156825
Phổ biến chế độ - chính sách
Phổ biến nội dung Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của bộ Xây dựng về Giải thưởng công trình chất lượng cao, Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng (25/9/2013 14:01)

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 250/GĐ-VP ngày 12/8/2013 của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dưng - Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Qua xem xét nội dung Công văn nêu trên, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các chủ đầu tư, các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tìm hiểu Thông tư số 12/2013/TT-BXD, thực hiện giới thiệu, đăng ký về Giải thưởng công trình chất lượng cao, Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BXD.

2. Liên quan đến thực hiện giới thiệu, đăng ký công trình Giải thông công trình chất lượng cao vào cuối năm 2013: Đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các ban - ngành, quận - huyện, các đơn vị chủ đầu tư công trình xây dựng, các nhà thầu thi công chính, tổng thầu thi công xây dựng (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư) trên địa bàn thành phố kịp thời gửi giới thiệu, đăng ký công trình Giải thưởng công trình chất lượng cao (có đính kèm hồ sơ đăng ký) về Sở Xây dựng; Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng để đăng ký tham dự Giải thưởng công trình chất lượng cao vào cuối năm 2013, theo quy định tại Chương I, III của Thông tư số 12/2013/TT-BXD. Lưu ý:

- Về điều kiện đối Với công trình được đăng ký tham dự xét thưởng Giải thưởng công trình chất lượng cao, thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 12/2013/TT-BXD.

- Việc giới thiệu và đăng ký (bao gồm nội dung hồ sơ đăng ký) tham dự Giải thưởng công trình chất lượng cao thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 12/2013/TT-BXD.

3. Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (Diện thoại: 08.3932545- 420 hoặc 411), trang Web của Sở Xây dựng (www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn).

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng, đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các ban - ngành, quận huyện, các đơn vị Chủ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố kịp thời nghiên cứu giới thiệu, đề cử công trình xây dựng có chất lượng cao trên địa bàn thành phố tham dự Giải thưởng công trình chất lượng cao, để việc tổ chức Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng được thành công tốt đẹp.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/