Số lượt truy cập
22218937
Phổ biến chế độ - chính sách
Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/10/2017 10:50)

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng có ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Theo đó, Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 đã được cập nhật, điều chỉnh và bổ sung. Nội dung chi tiết Bộ câu hỏi được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn);

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đề nghị Văn phòng Sở cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/