Số lượt truy cập
22185008
Phổ biến chế độ - chính sách
Danh mục hồ sơ thủ tục hành chính được trả tại nhà của Sở Xây dựng (24/4/2014 08:44)

Phòng Kinh tế Xây dựng (03 thủ tục)

1.Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu dự án hoặc kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2. Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

3. Thẩm tra thiết kế theo Nghị định 15

Phòng Quản lý vật liệu xây dựng (01 thủ tục)

1. Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Phòng Phát triển nhà (01 thủ tục)

1. Xác nhận các đối tượng được phân chia nhà ở không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ trên địa bàn thành phố

Phòng Cấp phép xây dựng (06 thủ tục)

1. Cấp giấy phép xây dựng theo điểm a, b, c khoản 1 Điều 4 Quyết định số  21/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2. Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

3. Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

4. Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

5. Cấp giấy phép di dời công trình.

6. Cấp lại giấy phép xây dựng.

Phòng Pháp chế (10 thủ tục)

1. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2).

2. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

3. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1).

4. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất).

5. Cấp chứng chỉ định giá bất động sản.

6. Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản.

7. Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất).

8. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng công trình, kỹ sư hoạt động xây dựng công trình giám sát thi công xây dựng công trình.

9. Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng công trình, kỹ sư hoạt động xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình.

10. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng công trình, kỹ sư hoạt động xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (trong trường hợp chứng chỉ bị hết hạn, rách, nát hoặc mất).

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (01 thủ tục)

1. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/