Số lượt truy cập
22156412
Phổ biến chế độ - chính sách
Lãnh đạo Sở Xây dựng luôn mở rộng cửa tiếp công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của người dân (20/9/2013 14:20)

Đó là sự khẳng định của lãnh đạo Sở Xây dựng khi tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo sáng ngày 8 tháng 9 năm 2013 do ông Đỗ Quang Trung Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy làm trưởng đoàn.

Theo phân công của Giám đốc, Phó Giám đốc Phan Đức Nhạn báo cáo với Đoàn kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2008 đến hết tháng 8/2013. Theo đó :

Sở Xây dựng đã chủ động sắp xếp, phân công một Phó Giám đốc chuyên trách về công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và giao Thanh tra Sở là cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu. Bên cạnh việc quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách và Chánh Thanh tra Sở còn thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, phân công, phân nhiệm giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Kết quả về tiếp công dân tính từ 10/01/2008 đến ngày 31/8/2013 là 4306 lượt, cụ thể: Theo thư mời 1778 lượt (trong đó có 1015 lượt mời giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, tố cáo);

Liên hệ tại phòng tiếp công dân 4037 lượt;  Lãnh đạo Sở tiếp công dân: 91 lượt.

Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết quả xử lý:

Tổng số đơn nhận được 3982 đơn; trong đó 2054 đơn khiếu nại về nhà; 1336 đơn khiếu nại về xây dựng; 470 đơn kiến nghị, phản ánh khác. Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 914 đơn; Đã giải quyết: 886 đơn (giải quyết lần đầu 704 đơn; 182 đơn đã giải quyết nhiều lần; 28 đơn chưa được giải quyết:

Chuyển 2762 đơn đến các cơ quan khác giải quyết do không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng;

Giải quyết tố cáo 120 đơn. Trong đó 59 đơn khiếu nại về nhà; 61 đơn khiếu nại về xây dựng. Số vụ việc thuộc thẩm quyền 22 đơn và đã giải quyết xong số đơn này. 98 đơn không thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng đã chuyển các cơ quan chức năng giải quyết.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật:

Ban Giám đốc xem đây là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt vai trò quản lý ngành. Hàng năm, Sở đều xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có nội dung tuyên truyền, về Luật khiếu nại, tố cáo, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo, Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố, Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 05/6/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo…

Hàng năm, Sở Xây dựng đều có đề ra kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại Sở cho các cán bộ công chức, viên chức, góp phần đẩy mạnh việc tìm hiểu pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Sở và nhân dân ở địa bàn dân cư, mô hình này được thực hiện định kỳ 02 tháng/lần. Trong thời gian qua, Sở đã phối hợp với Ủy ban các quận huyện để thực hiện ngày hội tư vấn pháp luật với hơn 10.000 người tham dự; triển khai tập huấn các nội dung và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể công chức, viên chức Sở vào các buổi chiều thứ sáu (trung bình 01 tháng/ lần).

Sở đã thực hiện 45 cuộc giao lưu trực tuyến tại các báo, đài phát thanh, đài truyền hình và trả lời hơn 110 câu hỏi/cuộc; đồng thời, thông qua trang Web của Sở Xây dựng, Sở đã hướng dẫn và trả lời thắc mắc của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực do Sở quản lý; trung bình Sở nhận được 80 câu hỏi/tháng.

Trả lời những chất vấn của các thành viên trong đoàn, Ban Giám đốc đã nêu lên những mặt làm được, những mặt hạn chế và trình bày các kiến nghị. Theo ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở thì có 4 vấn đề cần nghiên cứu và sớm có biện pháp tháo gỡ:

Một là: Khiếu kiện của một số người dân không có điểm dừng. Ông nêu lên dẫn chứng có những trường hợp đã giải quyết lần đầu và lần hai rồi nhưng lại tiếp tục khiếu kiện ở cấp độ cao hơn hoặc có những đòi hỏi vượt qua các quy định hiện hành làm cho việc khiếu kiện dai dẳng không có hồi kết.

Hai là: Các cơ quan chức năng và lãnh đạo cấp trên đôi khi chưa nhất quán trong việc xử lý. Thí dụ, cùng một vụ việc nhưng hôm nay kết luận thế này, ít lâu sau lại phủ định kết luận đó làm cho vụ việc phức tạp, mâu thuẫn.

Ba là: Hầu như cơ quan nào cũng có thể can thiệp được (Mặt trận, đoàn thể, các hội…) và quan điểm giải quyết của các cơ quan này đôi khi cũng không nhất trí với nhau làm cho vụ việc kéo dài mất nhiều công sức của cơ quan chức năng mà hiệu quả giải quyết không cao.

Bốn là: Việc phối hợp, trao đổi thông tin phương thức xử lý giữa các cơ quan chức năng còn chậm.

Sau khi nghe trưởng Đoàn kết luận, Giám đốc Trần Trọng Tuấn trình bày với Đoàn các nhiệm vụ trọng  tâm trong thời gian tới:

- Tiếp tục giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy trình, đúng thời gian và đúng pháp luật; không để xảy ra sai sót, không để hồ sơ tồn đọng quá hạn. Xử lý nhanh những đơn thư không đúng thẩm quyền.

- Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, nhất là chất lượng nội dung báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền liên quan đến khiếu nại tố cáo về nhà đất, xây dựng. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức các buổi tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân; tham gia giao lưu trực tuyến với báo đài khi có yêu cầu; hướng dẫn và trả lời thắc mắc của người dân, các tổ chức thông qua trang web của Sở.

THANH BÌNH

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/