Số lượt truy cập
22163435
Thông báo mời thầu (17/5/2011 19:43)

Tên dự án: Dự án Cao ốc văn phòng tại lô đất 38-3 thuộc Khu đa chức năng dọc đại lộ Đông Tây trong Khu đô thị mới thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Tên dự án: Dự án Cao ốc văn phòng tại lô đất 38-3 thuộc Khu đa chức năng dọc đại lộ Đông Tây trong Khu đô thị mới thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 08 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2011 đến trước 09 giờ, ngày 16 tháng 6 năm 2011.

- Địa điểm bán HSMT: 177 Lý Chính Thắng Phường 7 Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 84-8-35261271, Fax: 84-8-35261272.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Người đến mua hồ sơ phải có giấy giới thiệu của đơn vị dự thầu.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): 177 Lý Chính Thắng Phường 7 Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 16 tháng 6 năm 2011.

- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng chẵn) bằng ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng theo quy định của hồ sơ mời thầu và phải được gửi đến Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chậm nhất trước 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 6 năm 2011.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 6 năm 2011, tại Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm – số 177 Lý Chính Thắng Phường 7 Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm kính mời đại diện của các nhà đầu tư nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/