Số lượt truy cập
22143932
Chỉ đạo của lãnh đạo
TIN MỚI NHẤT

Quyết định 586/QĐ-SXD-TT ngày 16/5/2018 của Sở Xây dựng về ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Kế hoạch số 5014/KH-SXD-QLCLXD ngày 03/5/2018 của Sở Xây dựng về Tổ chức Hội thảo “Những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại trên công trường xây dựng”

Xem tiếp

Công văn số 4792/SXD-QLCLXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Xem tiếp

Kế hoạch số 4094/KH-SXD-PC ngày 11/4/2018 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ năm 2018

Xem tiếp

Kế hoạch số 3340/KH-SXD-PC ngày 23/3/2018 của Sở Xây dựng về tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản với Lãnh đạo Sở Xây dựng năm 2018

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Kế hoạch số 1660/KH-SXD-PC ngày 31/01/2018 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong xây dựng cơ bản năm 2018 của Sở Xây dựng  
Kế hoạch số 870/KH-SXD-VP của Sở Xây dựng ngày 17/01/2018 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng  
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 77/QĐ-SXD-VP ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng)  
Kế hoạch số 969/KH-SXD-VP của Sở Xây dựng ngày 19/01/2018 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ Sở Xây dựng năm 2018  
Kế hoạch số 598/KH-SXD-PC ngày 12/01/2018 của Sở Xây dựng về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 tại Sở Xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/