Số lượt truy cập
21430376
Chỉ đạo của lãnh đạo
Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng (2/10/2017 13:18)

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở đã tập trung chỉ đạo hoạt động chuyên môn của Sở, kết quả cụ thể như sau:

- Ban hành 15.614 văn bản, trong đó: 1.266 Quyết định, 12.800 công văn; 165 Giấy phép xây dựng; 1.280 Thư mời.

- Chủ trì 861 cuộc họp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, cũng như hồ sơ, công việc chuyên môn cụ thể, góp phần thúc đẩy công việc được giải quyết đúng quy định, không chậm trễ, không tồn đọng, không để ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Kiểm tra thực tế, làm việc với chủ đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc tại 11 dự án đầu tư xây dựng công trình; đồng thời, kịp thời hướng dẫn chủ đầu tư và các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình thực hiện đúng theo quy định.

- Tham dự 78 cuộc họp do Thành ủy, Ủy ban nhân nhân Thành phố tổ chức, để báo cáo các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của Sở.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/