Số lượt truy cập
18621400
Chỉ đạo của lãnh đạo
Quyết định số 77/QĐ-SXD-VP của Giám đốc Sở Xây dựng ngày 17/01/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Xây dựng (26/1/2018 15:30)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/