Số lượt truy cập
22218922
Chỉ đạo của lãnh đạo
Kế hoạch số 969/KH-SXD-VP của Sở Xây dựng ngày 19/01/2018 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ Sở Xây dựng năm 2018 (26/1/2018 09:59)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/