Số lượt truy cập
18580538
Văn bản pháp luật
Cấp phép xây dựng Thanh tra xây dựng
Quản lý nhà và công sở Quản lý chất lượng
Pháp triển nhà Cấp chứng chỉ hành nghề
Kinh tế xây dựng Vật liệu xây dựng
Thẩm định dự án Phát triển đô thị

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 387 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 20
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 484/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/05/2017 Quyết định số 484/QĐ-BXD ngày 29/05/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng có thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
2 2017/TT-BXD Bộ Xây dựng 06/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
3 1406/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 30/12/2016 Quyết định số 1406/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/12/2016 v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016
4 1391/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/12/2016 Quyết định số 1391/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/12/2016 về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
5 27/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 15/12/2016 Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
6 1302/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 08/12/2016 Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 08/12/2016 của Bộ Xây dựng Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
7 1296/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 05/12/2016 Quyết định số 1296/QĐ-BXD ngày 05/12/2016 của Bộ Xây dựng Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
8 1037/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 05/10/2016 Quyết định số 1037/QĐ-BXD ngày 05/10/2016 của Bộ Xây dựng Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
9 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 09/09/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/09/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
10 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 09/09/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 09/9/2016 về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.
11 24/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 01/09/2016 Thông tư số 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/9/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
12 833/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng...
13 834/QĐ-BD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 834/QĐ-BD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
14 836/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
15 837/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố TTHC mới ban hành; TTHC được thay thế; TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
16 838/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng nhà nước của Bộ Xây dựng
17 832/QĐ-SXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 832/QĐ-SXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố TTHC được thay thế và TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
18 808/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 18/08/2016 Quyết định số 808/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 18/8/2016 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
19 960/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 18/08/2016 Quyết định số 960/QĐ-BXD ngày 18/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng
20 811/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 18/08/2016 Quyết định số 811/QĐ-BXD ngày 18/08/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành xây dựng, giai đoạn 2016-2020
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 387 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 20
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/