Số lượt truy cập
21390351
Đề tài - Khoa học
Đề án phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (2/10/2017 09:19)

Đề án phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Chủ trì đề án nghiên cứu; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tư vấn: Trường Đại học Việt Đức

Ban chủ nhiệm đề án

ThS. Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh – Chủ nhiệm Đề án

KS. Nguyễn Văn Danh - Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh – Phó chủ nhiệm đề án

TS. Phạm Thái Sơn – Giảng viên chính, Điều phối viên chương trình đào tạo thạc sĩ Phát triển Đô thị Bền vững, Đại học Việt Đức – Phó Chủ nhiệm đề án

Nhóm nghiên cứu đề án

TS. Phạm Thái Sơn

ThS. Đoàn Trúc Quỳnh

ThS. Hứa Trần Minh Trí

CN. Nguyễn Văn Phong

 

ThS. Nguyễn Thị Giang

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/