Số lượt truy cập
14773972
Dự thảo văn bản pháp luật
Trong thời hạn góp ý
1.
Góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2.
Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3.
Đề nghị các Ủy ban nhân dân quận-huyện góp ý: Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện

4.
Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng cát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

5.
Góp ý cho dự thảo quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố

6.
Dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố

7.
Kế hoạch Kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

8.
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đảm bảo an toàn xây dựng khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố

9.
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đảm bảo an toàn xây dựng khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố

10.
Kế hoạch Kiểm tra chất lượng cát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hết thời hạn góp ý
1.
Góp ý dự thảo Kế hoạch điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn TPHCM.

Nhằm đảm bảo chất lượng cuộc điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD trên toàn địa bàn, đảm bảo mục tiêu Chương trình đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị phối hợp góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn TPHCM.

2.
Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và các phụ lục

3.
Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

4.
Mời tham dự họp về góp ý Quy trình kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình hoặc hạng mục công trình vào sử dụng

5.
Góp ý dự thảo Nghị định Quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

6.
Góp ý dự thảo Nghị định Quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

7.
Dự thảo Kế hoạch Kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

8.
Dự thảo Báo cáo Kết quả kiểm tra chất lượng công trình xây dựng tại các dự án chung cư tái định cư, nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2014

9.
Dự thảo Báo cáo Kết quả kiểm tra chất lượng công trình xây dựng tại các dự án chung cư tái định cư, nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2014

10.
Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/