Số lượt truy cập
22228713
Phổ biến Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. (11/1/2019 13:20)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/5/2018 thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/1/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và các văn bản trước đây có nội dung trái với với Quyết định này.

Quyết định được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử cơ sở dữ liệu quốc gia về Văn bản pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh: http://vbpl.vn/thanhphohochiminh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/