Số lượt truy cập
21390269
Thông báo về việc thực hiện mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng (16/12/2016 14:42)

Căn cứ Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn 13731/VP-KT ngày 05/12/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 172/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Sở Xây dựng thông báo về mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng như sau:

A. Về mức thu:

1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân:

a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu:

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 (một triệu) đồng/ chứng chỉ.

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/ chứng chỉ.

b) Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi:

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/ chứng chỉ.

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/ chứng chỉ.

2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 2.000.000 (hai triệu) đồng / giấy phép.

3. Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

B. Về thời điểm áp dụng: Việc thực hiện mức thu lệ phí nêu trên được niêm yết, thực hiện thu tại Tổ Tiếp nhận và trả hồ sơ, áp dụng từ ngày 01/01/2017.

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/