Số lượt truy cập
22219502
Triển khai Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 Bộ Xây dựng (20/3/2017 11:15)

Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng có Quyết định số 1406/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.

Để đảm bảo các hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Giám đốc Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện; Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố; Hội; Hiệp hội ngành xây dựng; Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng Phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng) để triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và thực hiện.

Đính kèm: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/