Số lượt truy cập
22190148
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp với lãnh đạo Sở Xây dựng trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản 06 tháng đầu năm 2017 (14/7/2017 18:36)

Thực hiện Kế hoạch số 13169/KH-SXD-PC ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp với lãnh đạo Sở Xây dựng trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản 06 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

I.    MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.  Mục đích

-  Tạo điều kiện cho doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc với Sở Xây dựng để trao đổi trực tiếp các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

-  Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến từ phía doanh nghiệp, từ đó tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền, các giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

2.  Yêu cầu

- Đánh giá một cách khách quan và toàn diện những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

- Tổ chức hội nghị phải đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐỐI THOẠI

1. Chủ đề

Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp với lãnh đạo Sở Xây dựng

trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản

06 tháng đầu năm 2017

2. Nội dung

- Giải đáp các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản.

- Các kiến nghị đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.  Hình thức đối thoại

Đối thoại trực tiếp tại Hội nghị.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban Tổ chức      

  - Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

  - Sở Xây dựng

2. Chủ tọa

 - Đại diện Ban Giám đốc ITPC

 - Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng

3. Thành viên Hệ thống “Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố”(42 thành viên).

4. Khách mời

- Sở ngành Thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Hội, Hiệp hội doanh nghiệp ngành xây dựng;

- Doanh nghiệp hoạt động ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố;

- Báo chí.

IV.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1.  Thời gian: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút - Thứ sáu, ngày 04/8/2017

 

2.  Địa điểm: Khách sạn Grand, 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/