Số lượt truy cập
22143937
Cấp phép xây dựng
TIN MỚI NHẤT

Giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP

Xem tiếp

Giao lưu trực tuyến chủ đề “Cấp Giấy phép xây dựng”

Xem tiếp

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Kết quả thực hiện công tác cấp Giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Xem tiếp

Về việc cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Xem tiếp

Tình hình cấp giấy phép xây dựng

Trong sáu tháng đầu năm 2015 toàn Thành phố đã cấp được 26.926 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 4.130 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 18,117%), với tổng diện tích sàn xây dựng 8.201.493,94 m2

Xem tiếp

Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình

Xem tiếp

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quy định mới và so sánh sự khác nhau với quy định cũ về cấp phép xây dựng  
Tóm tắt một số nội dung trọng tâm khi thực hiện các quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có tổng mức đầu tư xây dựng trên 15 tỷ đồng  
Hướng dẫn áp dụng các quy định trong công tác cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ  
Danh mục các công trình được cấp phép xây dựng và sửa chữa lớn (đến tháng 3 năm 2013)  
Cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  
Công trình đã được sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng trong năm 2012  
Cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  
Giải pháp cho công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  
Công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/