Số lượt truy cập
22163479

Thông báo lịch giao lưu trực tuyến chủ đề Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Nhằm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị và giải quyết các khó khăn vướng mắc của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục hành chính nhằm giúp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 13405/KH-SXD-PC ngày 01/11/2018, Sở Xây dựng tổ chức giao lưu trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Chủ đề “Xứ lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng”, do Thanh tra Sở chủ trì chương trình giao lưu.

2. Thời gian tổ chức

Từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 21/12/2018.

Nhận câu hỏi từ ngày 08/12/2018.

3. Thành phần tham dự

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Thanh tra Sở;

- Thanh tra Sở;

- Đại diện Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Đại diện Phòng Kinh tế xây dựng;

- Đại diện Văn phòng Sở;

- Đại diện Phòng Pháp chế.

4. Địa chỉ gửi câu hỏi và tham gia giao lưu trực tuyến:

http://demo.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/giao-luu-truc-tuyen

Kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia đặt câu hỏi về chủ đề “Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng”, các câu hỏi sẽ được Sở Xây dựng giải đáp tại buổi giao lưu trực tuyến.