Số lượt truy cập
22190022
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
TIN MỚI NHẤT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

Xem tiếp

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học

Xem tiếp

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay

Xem tiếp

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Xem tiếp

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Thực hiện dân chủ về kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới  
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam  
Một ngày làm việc của Bác  
Phong cách Bác Hồ đến cơ sở  
Chi bộ Phòng Cấp phép xây dựng kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/