Số lượt truy cập
21209196
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16488/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 437/550 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư Hoa Phượng, do Công ty TNHH Sợi Hạ Long làm chủ đầu tư (1/11/2017 15:16)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 42/CVHL-2017 ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Công ty TNHH Sợi Hạ Long, về bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 437/550 căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư Hoa Phượng; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.Về thông tin dự án (theo Quyết định chấp thuận đầu tư số 5546/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố).

-         Tên dự án: Chung cư Hoa Phượng.

-         Địa điểm dự án          : 34/1A, Quốc Lộ 1A, phường Thới An, Quận 12.

-         Tên chủ đầu tư : Công ty TNHH Sợi Hạ Long.

-         Quy mô dự án: Khu nhà ở chung cư gồm 550 căn hộ chung cư (Chủ đầu tư đề nghị xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của 437/550 căn hộ nhà ở xã hội, 113 căn hộ còn lại dành để cho thuê theo quy định)

2.Về pháp lý dự án

2.1. Về Chấp thuận đầu tư Dự án

Dự án Chung cư Hoa Phượng, tại địa chỉ số 34/1A, Quốc Lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, do Công ty TNHH Sợi Hạ Long làm chủ đầu tư, đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 5546/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 5163/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017.

2.2. Về Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Công ty TNHH Sợi Hạ Long, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 635230, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 61947 ngày 13 tháng 04 năm 2017, với diện tích đất: 3.146,8 m2, hình thức sử dụng riêng; mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị (xây dựng nhà ở xã hội).

 

 

 

 

 

 

2.3. Về Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 Ngày 09 tháng 12 năm 2016, Cục Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có Công văn số 1268/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình.

Ngày 14 tháng 7 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có Công văn số 557/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh công trình nhà ở xã hội Chung cư Hoa Phượng tại số 34/1A, Quốc Lộ 1 A, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Về Giấy phép xây dựng của Dự án

Công trình đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 14/GPXD ngày 18 tháng 01 năm 2017 và Phụ lục Giấy phép xây dựng số 172/PLGPXD ngày 08 tháng 8 năm 2017.

2.5. Về Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của công trình

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Sợi Hạ Long, đơn vị Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Thương Mại Hoàng Hà và đơn vị thi công xây dựng là Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành ký biên bản số 01/HTMN/CCHP nghiệm thu phần móng của Công trình Chung cư Hoa Phượng.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư cam kết hiện chưa thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào (Văn bản số 42/CVHL-2017 ngày 02 tháng 10 năm 2017).

4. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, Ngân Hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Gò Vấp có Thông báo gửi Công ty TNHH Sợi Hạ Long xác nhận đồng ý về mặt chủ trương sẽ thẩm định cấp hạn mức bảo lãnh để bảo lãnh cho người mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, nhằm bảo đảm quyền lợi được giao nhà đúng thời gian của người mua, thuê mua nhà cho Dự án này.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

 Căn cứ quy định tại Điều 63 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 437/550 căn hộ nhà ở xã hội, tại dự án Chung cư Hoa Phượng do Công ty TNHH Sợi Hạ Long làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, đính kèm phụ lục 1 và phụ lục 2 do chủ đầu tư lập, tại Văn bản số 42/CVHL-2017 ngày 02 tháng 10 năm 2017, cụ thể:

 - 344 căn hộ bán theo giá nhà ở xã hội (≤ 14.500.000 đồng/m2) theo Quyết định số 5163/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, diện tích 21.644,73 m2 (phụ lục 1).

- 93 căn hộ bán theo giá thương mại do chủ đầu tư tự quyết định, diện tích 6.597,78 m2 (phụ lục 2).

6. Trách nhiệm của Công ty TNHH Sợi Hạ Long

6.1. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014, “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

6.2. Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản.

6.3. Bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai theo đúng đối tượng và điều kiện tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở; thực hiện trình tự thủ tục mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

 6.4. Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản này, xác nhận 437/550 căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư Hoa Phượng do Công ty TNHH Sợi Hạ Long làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng chủ đầu tư có thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp một phần hoặc toàn bộ đối với 437/550 căn hộ tại Dự án nêu trên, thì việc bán nhà ở tại Dự án này chỉ được thực hiện khi đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

 6.5. Thực hiện đúng theo các nội dung tại các Quyết định chấp thuận đầu tư số 5546/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 và Quyết định số 5263/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/