Số lượt truy cập
21208686
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16820/SXD-VLXD ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại (sắt) của Công ty TNHH Cửa chống cháy Đông Á (6/11/2017 09:07)

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Thông báo số 1000/VNCE-CV ngày 04 tháng 10 năm 2017, kèm theo Quyết định số QRCM0416-2/QĐ-CNSPHQ ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0416 ngày 09 tháng 7 năm 2016, có giá trị đến ngày 08 tháng 7 năm 2019 đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại (sắt) do Công ty TNHH Cửa chống cháy Đông Á sản xuất (địa chỉ sản xuất tại số 22/10, đường 42, Khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), vì Công ty TNHH Cửa chống cháy Đông Ákhông có nhu cầu duy trì hiệu lực giấy chứng nhận.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ – cửa kim loại (sắt) của Công ty TNHH Cửa chống cháy Đông Á tại Thông báo số 19454/TB-SXD-VLXD ngày 16 tháng 12 năm 2016.

Đề nghị Công ty TNHH Cửa chống cháy Đông Á:

-       Báo cáo cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 06 tháng 11 năm 2017 về thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có).

-       Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

-       Các sản phẩm cửa đi, cửa sổ – cửa kim loại (sắt) của Công ty TNHH Cửa chống cháy Đông Á chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/