Số lượt truy cập
21233076
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16821/SXD-VLXD ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme (6/11/2017 13:09)

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Thông báo số 1011/VNCE-CV ngày 04 tháng 10 năm 2017, kèm theo Quyết định số 0087-2/QĐ-CNSPHQ ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) về việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0087 ngày 29 tháng 9 năm 2015, có giá trị đến ngày 28 tháng 9 năm 2018 và dấu chứng nhận hợp quy do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Trường Phát sản xuất (địa chỉ sản xuất tại xưởng sản xuất số 2, Đường TL19, Khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), vì Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Trường Phát không có nhu cầu duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận.

Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.  Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Trường Phát tại các Thông báo sau:

-       Thông báo số 13561/TB-SXD-VLXD ngày 27 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả ngoại thất cao cấp (KDG); đóng gói 5 kg/bao, 20 kg/bao;

-       Thông báo số 14075/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, sơn nước trong nhà (SD-TN); đóng gói 04 lít/thùng, 18 lít/thùng;

-       Thông báo số 14076/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, sơn nước ngoài trời (SD-TN); đóng gói 04 lít/thùng, 18 lít/thùng;

-       Thông báo số 14077/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, sơn nước trong nhà cao cấp (SD-116); đóng gói 04 lít/thùng, 18 lít/thùng;

-       Thông báo số 14078/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, sơn nước ngoài nhà cao cấp (SD-226); đóng gói 04 lít/thùng, 18 lít/thùng;

-       Thông báo số 14079/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng – polyme; chống thấm CT-11A; đóng gói 04 lít/thùng, 18 lít/thùng;

-       Thông báo số 14080/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả nội thất cao cấp (SD-NTCC); đóng gói 40 kg/bao;

-       Thông báo số 14081/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả ngoại thất cao cấp (KCR); đóng gói 01 kg/bao;

-       Thông báo số 14082/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả ngoại thất cao cấp (SD-NGTCC); đóng gói 40 kg/bao;

-       Thông báo số 14083/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả ngoại thất cao cấp 2 in 1; đóng gói 40 kg/bao.

2.  Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Trường Phát

-       Khẩn trương gửi báo cáo về sự không phù hợp cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 06 tháng 11 năm 2017 dẫn đến việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy nêu trên, kết quả thực hiện khắc phục, thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có).

-       Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

-       Các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, vật liệu chống thấm gốc xi măng – polyme của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Trường Phát chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/