Số lượt truy cập
21098396
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16824/SXD-VLXD ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Thành Lợi (6/11/2017 14:16)

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1084/VLXD-VPCN ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Viện Vật liệu xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy số 119/2015/DNSX-VLXD đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương nội thất, số 120/2015/DNSX-VLXD đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương ngoại thất, số 121/2015/DNSX-VLXD đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Thành Lợi sản xuất, vì Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Thành Lợi chưa thực hiện các công tác khắc phục theo quy định của công tác chứng nhận theo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng tại Công văn số 1000/VLXD-VPCN ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Trước đây, khi nhận được Công văn số 1000/VLXD-VPCN ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Viện Vật liệu xây dựng về việc đình chỉ hiệu lực các giấy chứng nhận hợp quy nêu trên đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Thành Lợi sán xuất; Sở Xây dựng đã có Công văn số 14574/SXD-VLXD ngày 20 tháng 9 năm 2017 đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Thành Lợi báo cáo về sự không phù hợp dẫn đến bị đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy.

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Thành Lợi đã đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng đối với các sản phẩm do Công ty sản xuất, được Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam đánh giá, cấp Giấy chứng nhận hợp quy số 294/2017/DNSX-SVIBM ngày 29 tháng 9 năm 2017 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương và số 295/2017/DNSX-SVIBM ngày 29 tháng 9 năm 2017 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, có giá trị đến ngày 28 tháng 9 năm 2020 và đã được Sở Xây dựng ban hành các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định.

Sở Xây dựng thông tin như trên để Viện Vật liệu xây dựng biết về việc doanh nghiệp đã được đơn vị trực thuộc của Viện (Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam) đánh giá, cấp mới chứng nhận hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/