Số lượt truy cập
21430387
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 18174/SXD-PTN&TTBĐS ngày 16/11/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 281 căn hộ thuộc DA Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng tại P. Tân Kiểng, Q.7 (28/11/2017 13:17)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 63/2017/CV-TCO ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam về thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 281 căn hộ thuộc Dự án Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thông tin dự án (theo Quyết định điều chỉnh chấp thuận đầu tư số 55/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

- Tên dự án: Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng;

- Địa điểm: phường Tân Kiểng, Quận 7;

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam;

- Quy mô dự án: gồm khoảng 777 căn hộ và các khu thương mại dịch vụ, officetel và văn phòng làm việc;

- Về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua: ngày 08 tháng 11 năm 2016, Sở Xây dựng đã có Công văn số 17250/SXD-PTN&TTBĐS xác nhận 493 căn hộ của Dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

2. Về pháp lý dự án

2.1. Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 5375/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích 13.907,4 m2 để thực hiện Dự án Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng tại số 35/12 đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7; trong đó diện tích đất ở giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất 50 năm  là 5.012,37 m2 (theo Công văn số 4222/SQHKT-QHKV1 ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 3254/QĐ-UBND duyệt phương án giá đất theo giá thị trường đối với khu đất tại số 35/12 đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7 để Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng (phần diện tích đất xây dựng chung cư là 5.012,37 m2), trong đó, nghĩa vụ tài chính của dự án theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xác định tại Công văn số 3130/SQHKT-QHKTT ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc là 59.640.272.468 đồng, nghĩa vụ tài chính của dự án theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xác định tại Công văn số 4222/SQHKT-QHKV1 ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc là 128.692.861.107 đồng, do đó, nghĩa vụ tài chính bổ sung của dự án là 69.052.588.639 đồng.

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Sở Tài chính có Công văn số 8170/STC-BVG xác định chi phí để tính khấu trừ vào tiền sử dụng đất của Dự án Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng là 25.743.939.993 đồng.

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, Cục Thuế Thành phố có Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 12711/TB-CT với số tiền phải nộp ngân sách nhà nước là 43.308.648.646 đồng đối với toàn bộ khu đất tại số 35/12 đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7 (sau khi đã khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng).

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Chi Cục Thuế Quận 7 có Văn bản số 14888/TB-CCT xác nhận số tiền sử dụng đất đã nộp đối với thửa đất tại tờ bản đồ số 19, phường Tân Kiểng, Quận 7 của Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam theo Thông báo số 12711/TB-CT ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Cục Thuế Thành phố là 43.308.648.646 đồng.

2.2. Hồ sơ dự án

Ngày 10 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 7895/UBND-ĐTMT về công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng.

Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Công văn số 1180/SQHKT-QHKV1 về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình.

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 2839/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư Dự án Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng.

Ngày 16 tháng 9 năm 2016, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Công văn số 4222/SQHKT-QHKV1 chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình.

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 55/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư của Dự án.

2.3. Thiết kế bản vẽ thi công: Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thông báo về kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình tại Công văn số 972/HĐXD-QLTK ngày 17 tháng 10 năm 2016, kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh tại Công văn số 559/HĐXD-QLTK ngày 14 tháng 7 năm 2017; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam đã phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình tại Nghị quyết số 1810/2016/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2016, (theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công).

2.4. Giấy phép xây dựng: Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 206/GPXD ngày 27 tháng 10 năm 2016 và Phụ lục Giấy phép xây dựng số 199/GPXD ngày 28 tháng 9 năm 2017.

2.5. Về giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án, nghiệm thu đã hoàn thành phần móng của tòa nhàdự án trực tiếp kết nối với đường Bế Văn Cấm; Chủ đầu tư, tư vấn giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Cổ phần Đầu tư Xây dựng Unicons đã nghiệm thu hạng mục hạ tầng, giai đoạn thi công nền hạ công trình tại Biên bản số TCO/TK/4A/CTSL/01 ngày 03 tháng 9 năm 2015; nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng phần cọc, móng của tháp T1 và tháp T2 tại các Biên bản số TCO/TK/5A/T1/C,M&H/01 ngày 19 tháng 10 năm 2016, số TCO/TK/5A/T2/C&M/01 ngày 02 tháng 7 năm 2016.

3. Về thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc nhà ở hình thành trong tương lai sẽ bán

Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam cam kết tại Văn bản số 65/2017/CV-TCO ngày 08 tháng 11 năm 2017, “hiện tại Công ty không thế chấp Dự án, nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thuộc Dự án tại bất kỳ tổ chức, tổ chức tín dụng, bên nhận thế chấp nào”.

4. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam đã ký văn bản thỏa thuận về việc cấp bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Văn bản số MMD2016/TTCBL ngày 27 tháng 12 năm 2016, Techcombank sẽ bảo lãnh đối với nghĩa vụ bàn giao của chủ đầu tư theo hợp đồng mua bán các căn hộ thuộc các tòa nhà của Dự án; Dự án phải đáp ứng các điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các quy định khác có liên quan; chủ đầu tư đáp ứng các điều kiện theo văn bản thỏa thuận này.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 281 căn hộ tại Dự án Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng, phường Tân Kiểng, Quận 7 đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư TCO Việt Nam

6.1. Thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được vượt quá 95% giá trị hợp đồng trước khi khách hàng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản.

6.2. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi ký Hợp đồng với khách hàng, đảm bảo bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng theo quy định tại Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25tháng 11 năm 2014 là:“Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

6.3. Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhưng chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chấp nhà ở này thì việc bán, cho thuê mua nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

6.4  Thực hiện điều chỉnh chấp thuận đầu tư phù hợp với thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh công trình tại Công văn số 559/HĐXD-QLTK ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/