Số lượt truy cập
21368459
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 18070/SXD-VLXD ngày 14/11/2017 v/v hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, vật liệu chống thấm gốc xi măng – polymer do Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy (20/11/2017 13:59)

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Thông báo số 1003/VNCE-CV ngày 04 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 0122-2/QĐ-CNSPHQ ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol về việc thu hồi, hủy bỏ các Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0122-1, QRCM0122-2 và QRCM0122-3 ngày 13 tháng 01 năm 2016 đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, vật liệu chống thấm gốc xi măng - polymer do Công ty TNHH Colorland sản xuất (địa chỉ sản xuất tại xưởng 83/2, Ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2017; vì Công ty TNHH Colorland không có nhu cầu duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Từ khi được Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol cấp các Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0122-1, QRCM0122-2 và QRCM0122-3 đến nay, Công ty TNHH Colorland chưa đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) mã số QCVN 16:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng.

Theo Công văn số 177/CLL-CV ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Công ty TNHH Colorland, Công ty có báo cáo đã tiến hành thuê kho xưởng trong cụm công nghiệp để tiến hành di dời địa điểm sản xuất, sau khi hoàn thành di dời sẽ tiến hành chứng nhận lại tại địa điểm mới. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy tại địa điểm mới của đơn vị.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Colorland:

Khẩn trương gửi báo cáo cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 24 tháng 11 năm 2017 về thực trạng, địa điểm hoạt động sản xuất VLXD hiện nay của Công ty.

- Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 (ngày có hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD, được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng, thay thế QCVN 16:2014/BXD), các sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng của QCVN 16:2014/BXD chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH Colorland phải tuân thủ theo quy định của QCVN 16:2017/BXD để đảm bảo điều kiện lưu thông và sử dụng.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/