Số lượt truy cập
21380704
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16826 /SXD-VLXD ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng của Công ty TNHH HB Juton VN (6/11/2017 14:20)

 Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Thông báo số 1004/VNCE-CV ngày 04 tháng 10 năm 2017, kèm theo Quyết định số 0026-2/QĐ-CNSPHQ của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) ngày 04 tháng 10 năm 2017 về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0026 ngày 29 tháng 6 năm 2015, có giá trị đến ngày 28 tháng 6 năm 2018 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Công ty TNHH HB Juton VN sản xuất (địa chỉ sản xuất tại nhà xưởng số 808 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), vì Công ty TNHH HB Juton VN không phối hợp thực hiện đánh giá giám sát, duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận.

Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.  Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm của Công ty TNHH HB Juton VN tại các Thông báo sau:

-       Thông báo số 12606/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, sơn ngoại thất PROTEC; đóng gói 3,8 lít/lon,  5 lít/lon, 17 lít/thùng;

-       Thông báo số 12607/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, sơn ngoại thất SHIDD DELUXE; đóng gói 3,8 lít/lon, 5 lít/lon, 17 lít/thùng;

-       Thông báo số 12608/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, sơn nội thất PROTEC; đóng gói 3,8 lít/lon, 5 lít/lon, 17 lít/thùng;

-       Thông báo số 12609/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, sơn nội thất SHIDD DELUXE; đóng gói 3,8 lít/lon, 5 lít/lon, 17 lít/thùng;

-       Thông báo số 12610/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả ngoại thất HBJUTONVN; đóng gói 40 kg/bao;

-       Thông báo số 12611/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả ngoại thất JUTONUSA; đóng gói 40 kg/bao;

-       Thông báo số 12612/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả ngoại thất PROTEC; đóng gói 40 kg/bao;

-       Thông báo số 12613/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả ngoại thất SHIDD DELUXE; đóng gói 40 kg/bao;

-       Thông báo số 12614/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả nội thất HPJUTONVN; đóng gói 40 kg/bao;

-       Thông báo số 12615/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả nội thất JUTONUSA; đóng gói 40 kg/bao;

-       Thông báo số 12616/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả nội thất PROTEC; đóng gói 40 kg/bao;

-       Thông báo số 12617/TB-SXD-VLXD ngày 09 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, bột bả nội thất SHIDD DELUXE; đóng gói 40 kg/bao.

2.  Đề nghị Công ty TNHH HB Juton VN

-       Khẩn trương gửi báo cáo về sự không phù hợp cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 06 tháng 11 năm 2017 dẫn đến việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy nêu trên, kết quả thực hiện khắc phục, thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có).

Thực hiện sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 11958/SXD-VLXD ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/