Số lượt truy cập
21380417
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 17668/SXD-PTN&TTBĐS ngày 10/11/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 620 căn hộ tại Khối B6 và Khối B7 thuộc Dự án Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8 (16/11/2017 07:54)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 09/2017-CV-VT ngày 20 tháng 10 năm 2017 kèm hồ sơ huy động vốn của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái về thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 620 căn hộ tại Khối B6 và Khối B7 thuộc Dự án thành phần Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ thuộc Dự án Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, phường 4, Quận 8; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.Về thông tin dự án

- Tên dự án: Dự án thành phần Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ thuộc Dự án Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, phường 4, Quận 8.

- Địa điểm dự án: đường Tạ Quang Bửu, phường 4, Quận 8.

- Tên chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái.

- Quy mô công trình: tổng số 2.339 căn hộ, có 03 khu; Khu 1 (chung cư và thương mại dịch vụ) gồm các Khối B1,B2, B3, B4, B5: 1.335 căn hộ và Khối B6, B7: 620 căn hộ; Khu 2 (chung cư) gồm khối B8: 384 căn hộ và Khu 3: Trường tiểu học, tổng số 18 lớp học (theo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật của Cục Quản lý hoạt động - Bộ Xây dựng tại Văn bản số 202/HD0XD-QLTK ngày 16 tháng 3 năm 2017).

2.Về pháp lý dự án

2.1.Về Giấy tờ về quyền sử dụng đất

 Ngày 19 tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 5261/QĐ-UBND giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái để đầu tư xây dựng Dự án thành phần Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ thuộc Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, phường 4, Quận 8; với diện tích đất là 40.018,1 m2;

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 2756/QĐ-UBND, duyệt phương án giá đất theo giá thị trường đối với khu đất 40.018,1 m2 tại phường 4, Quận 8 để Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất, đầu tư xây dựng Dự án thành phần Khu phức hợp thuộc Dự án Công viên văn hóa du lịch thể thao, với số tiền: 304.249.086.179 đồng;

Ngày 09 tháng 6 năm 2017, Cục Thuế Thành phố có Thông báo số 6786/TB-CT, số tiền sử dụng đất phải nộp trên diện tích đất 40.018,1 m2, tại phường 4, Quận 8 là 304.249.086.179 đồng;

          Công ty đã nộp tiền sử dụng đất của Dự án vào tài khoản Kho bạc nhà nước Quận 8, theo 03 Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước vào các ngày 14 tháng 6 năm 2017 (01 Giấy), ngày 16 tháng 6 năm 2017 (02 Giấy) với tổng số tiền đã nộp là 304.249.086.179 đồng; ngày 21 tháng 6 năm 2017 Chi cục thuế Quận 8 có thông báo số 7706/TB-CCT xác nhận từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 6 năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái không còn nợ thuế theo số liệu kê khai của Công ty.     

2.2. Về hồ sơ Dự án

Dự án thành phần Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ thuộc Dự án Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, phường 4, Quận 8, do Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 và điều chỉnh tại Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016.

2.3. Về Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có Văn bản số 52/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật (phần ngầm) công trình Khu phức hợp Thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ;

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có Văn bản số 202/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật (phần thân) công trình Khu phức hợp Thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ.

2.4. Về Giấy phép xây dựng của Dự án

   Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 24/GPXD (giai đoạn 1 – phần ngầm);

   Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 119/GPXD (giai đoạn 2 – phần thân).

 2.5. Về Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành phần móng của công trình

Ngày 19 tháng 10 năm 2017Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái, đơn vị Tư vấn Giám sát là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thiết kế và Dịch vụ Dự án Thục Trang Anh và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Lộc Tiến ký biên bản nghiệm thu phần cọc và móng Khối B6 và Khối B7.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái cam kết chưa thế chấp Dự án và căn hộ hình thành trong tương lai tại Khối B6 và Khối B7 cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào (Văn bản số 09/2017-CV-VT ngày 20 tháng 10 năm 2017).

4. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 21 tháng 10 năm 2017, Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Tân Bình (OCB), có văn bản số 73/OCB gửi Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái, xem xét cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư, để đảm bảo cho việc bàn giao các sản phẩm là các căn hộ mà Quý công ty bán cho khách hàng, OCB – Chi nhánh Tân Bình sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để trình cấp bảo lãnh cho Công ty với mục đích: Bảo lãnh cho việc bàn giao căn hộ hình thành trong tương lai tại Dự án khi Công ty thực hiện đáp ứng các nội dung theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và của OCB.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

 Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 620 căn hộ tại Khối B6 và Khối B7 tại Dự án thành phần Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ thuộc Dự án Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, phường 4, Quận 8 do Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái

6.1. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014, “ Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”;

6.2. Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản;

6.3. Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản này, xác nhận 620 căn hộ tại Khối B6 và Khối B7 tại Dự án thành phần Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ thuộc Dự án Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, phường 4, Quận 8, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng chủ đầu tư có thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp một phần hoặc toàn bộ đối với 620 căn hộ nêu trên, thì việc bán nhà ở tại Dự án này chỉ được thực hiện khi đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

6.4. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 và Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt và điều chỉnh chấp thuận đầu tư Dự án thành phần Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ thuộc Dự án Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, phường 4, Quận 8./.

 

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/