Số lượt truy cập
21380411
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 18185/SXD-VLXD ngày 16/11/2017 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng gỗ (28/11/2017 13:32)

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1178/VNCE-CN ngày 08 tháng 11 năm 2017 và Quyết định số 0034-QRCM-1/QĐ-CNSPHQ ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0034 ngày 19 tháng 8 năm 2015, có giá trị đến ngày 18 tháng 8 năm 2018 đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng gỗ do Công ty TNHH Sản xuất Phúc Đạt sản xuất (địa chỉ sản xuất tại xưởng số 2A đường số 9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2017; vì Công ty TNHH Sản xuất Phúc Đạt tạm dừng sản xuất, không có nhu cầu duy trì hiệu lực giấy chứng nhận.

Ngoài ra, từ khi được Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol cấp Giấy chứng nhận hợp quy nêu trên đến nay, Công ty TNHH Sản xuất Phúc Đạt chưa thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Sở Xây dựng đã có Công văn số 7280/SXD-VLXD ngày 05 tháng 5 năm 2016 đôn đốc, nhắc nhở nhưng đến nay đơn vị chưa thực hiện. Do đó, sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng gỗ của Công ty TNHH Sản xuất Phúc Đạt sản xuất không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Phúc Đạt:

Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 (ngày có hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD, được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng, thay thế QCVN 16:2014/BXD, đã không còn quy định sản phẩm cửa thuộc danh mục hợp quy), các sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng gỗ của Công ty TNHH Sản xuất Phúc Đạt chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/