Số lượt truy cập
21209115
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16486/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 86 căn hộ thuộc Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Z1 tại Lô Z1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (1/11/2017 15:19)

Sở Xây dựng nhận được nhận được Văn bản số 021017-CKHDV/MTD-TD ngày 02 tháng 10 năm 2017 và hồ sơ (Biên nhận số 00149/TNHS-HĐV ngày 03 tháng 10 năm 2017) của Công ty TNHH Maeda - Thiên Đức về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với 86 căn hộ thuộc Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Z1 tại Lô Z1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Dự án). Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thông tin dự án (theo Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Z1 tại lô Z1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2)

- Tên dự án             : Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Z1.

- Địa điểm dự án     : Lô Z1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

- Tên chủ đầu tư     : Công ty TNHH Maeda - Thiên Đức.

- Quy mô dự án      : tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch 3.150 m2, quy mô xây dựng gồm 86 căn hộ chung cư

2. Về pháp lý dự án

2.1. Về Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK483396 (vào sổ cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất T00091/1a) ngày 19 tháng 10 năm 2009 cho Công ty Cổ phần May xây dựng Huy Hoàng, tại thửa đất số 84-166, tờ bản đồ số 1 (theo tài liệu đo năm 2003); phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh; diện tích đất: 3150,0 m2; hình thức sử dụng đất: sử dụng riêng; mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị (xây dựng chung cư cao tầng); thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Ngày 08 tháng 02 năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố xác nhận góp vốn cho Công ty Maeda - Thiên Đức; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; mã số doanh nghiệp: 0314161417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 12 năm 2016.

 

2.2. Về hồ sơ dự án

Ủy ban nhân dân Quận 2 có Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Z1 (diên tích đất 3.150 m2) của Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Đức thuộc khu dân cư diện tích 41,90496ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2;

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6279/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016; Công nhn chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư Dự án tại các Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017.

2.3. Về Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Công trình đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở tại Thông báo số 81/HĐXD-QLDA ngày 24 tháng 01 năm 2017; thẩm định thiết kế kỹ thuật phần ngầm tại Thông báo số 144/HĐXD-QLTK ngày 27 tháng 02 năm 2017; thẩm định thiết kế kỹ thuật phần thân tại Thông báo số 341/HĐXD-QLDA ngày 05 tháng 5 năm 2017.

2.4. Về giấy phép xây dựng của dự án: Công trình đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 107/GPXD ngày 02 tháng 6 năm 2017 giai đoạn 1 xây dựng phần móng và Giấy phép xây dựng số 175/GPXD ngày 01 tháng 9 năm 2017 giai đoạn 2 xây dựng phần thân.

2.5. Về Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà: Chủ đầu tư; Tư vấn giám sát (Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc Tế (ICIC); Tư vấn thiết kế kết cấu (Công ty Cổ phần tư vấn xây dưng Ánh Sáng Phương Nam); Đơn vị thi công (Công ty TNHH Maeda Việt Nam) có Biên bản số 2017.07.15-Z1_IOS_001 ngày 15 tháng 7 năm 2017 nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng kết cấu phần móng công trình.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Theo Văn bản số 200917-CK/MTD-TD ngày 20 tháng 9 năm 2017, Công ty TNHH Maeda - Thiên Đức cam kết không có thế chấp Dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua và cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Công ty TNHH Maeda - Thiên Đức và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh (VietinBank) đã ký Hợp đồng Cấp bảo lãnh nguyên tắc (về việc bảo lãnh hoàn trả tiền mua/thuê nhà) số 039/2017-HĐCBLNT/NHCT902-MAEDA-TD, theo đó, tổng số tiền cam kết bảo lãnh tối đa tại mọi thời điểm không vượt quá 400.000.000.000 đồng Việt Nam (bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng); thời hạn đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh kể từ ngày ký Hợp đồng đến ngày 31 tháng 01 năm 2019; nội dung cam kết bảo lãnh được xác định theo từng Hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể kiêm giấy đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh; mục đích bảo lãnh Bên bảo lãnh bảo lãnh cho nghĩa vụ hoàn trả tiền thanh toán mua/thuê nhà tại Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Z1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh theo đúng tiến độ đã cam kết của Bên được bảo lãnh đối với Bên mua/Bên thuê theo các hợp đồng mua bán/thuê nhà ở được ký kết giữa Bên được bảo lãnh với các Bên mua/Bên thuê.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, 86 căn hộ thuộc Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Z1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Maeda - Thiên Đức làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Công ty TNHH Maeda - Thiên Đức

6.1. Do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản;

6.2. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014,“Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”;

6.3. Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhưng chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chp nhà ở này thì việc bán, cho thuê mua nhà ở này sau khi thế chp chỉ được thực hiện khi có đủ điu kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/