Số lượt truy cập
21368814
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16822/SXD-VLXD ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng kim loại do Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận hợp quy của Công ty TNHH XD TM DV Hoàng Linh (6/11/2017 09:14)

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1085/VLXD-VPCN ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Viện Vật liệu xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy số 17/2016/DNSX-VLXD đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh sản xuất, vì Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh chưa thực hiện các công tác khắc phục theo quy định của công tác chứng nhận.

Ngoài ra, từ khi được Viện Vật liệu xây dựng cấp Giấy chứng nhận hợp quy nêu trên đến nay, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh chưa hoàn tất đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) mã số QCVN 16:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh có nộp 01 hồ sơ công bố hợp quy số 03/2016/CBHQ-HL ngày 10 tháng 3 năm 2016 đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer do đơn vị sản xuất, nhưng sau đó đã có đơn xin rút hồ sơ với lý do “hồ sơ công bố hợp quy còn thiếu sót, rút về bổ sung và hoàn chỉnh”. Đến nay, Công ty vẫn chưa nộp lại hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định). Do đó, sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh sản xuất không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Ngày 30 tháng 9 năm 2017, Sở Xây dựng có nhận được Công văn số 02/HL ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh báo cáo lý do như sau: “Từ tháng 5/2017 đến nay Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh tập trung đầu tư xây dựng nhà xưởng mới nên Công ty chúng tôi đã tạm dừng sản xuất, khi nào hoàn tất việc đầu tư xây mới nhà xưởng và trang thiết bị máy móc thì công ty chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục, chứng nhận đầy đủ theo quy định”.

Đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh thực hiện sản xuất, kinh doanh VLXD theo các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 14127/SXD-VLXD ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng kim loại do Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận hợp quy, cho phù hợp với quy định hiện hành./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/