Số lượt truy cập
21233072
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16825/SXD-VLXD ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng nhôm và bằng khung nhựa cứng U-PVC của Công ty TNHH Nhôm kính Việt Nhật (6/11/2017 13:12)

 Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Thông báo số 1005/VNCE-CV ngày 04 tháng 10 năm 2017, kèm theo Quyết định số 0166-2/QĐ-CNSPHQ ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol về việc thu hồi và hủy bỏ các Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Nhôm kính Việt Nhật sản xuất (địa chỉ sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH Nhôm kính Việt Nhật số 36/3D Phan Văn Đối, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), như sau:

-       Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0166-1 ngày 12 tháng 10 năm 2015, có giá trị đến ngày 11 tháng 10 năm 2018 cấp cho sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng kim loại (cửa đi, cửa sổ bằng nhôm);

-       Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0166-2 ngày 12 tháng 10 năm 2015, có giá trị đến ngày 11 tháng 10 năm 2018 cấp cho sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng khung nhựa cứng U-PVC.

Vì Công ty TNHH Nhôm kính Việt Nhật không có nhu cầu duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận.

Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.  Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm của Công ty TNHH Nhôm kính Việt Nhật tại các Thông báo sau:

-       Thông báo số 795/TB-SXD-VLXD ngày 15 tháng 01 năm 2016 đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng kim loại (cửa đi, cửa sổ bằng nhôm);

-       Thông báo số 796/TB-SXD-VLXD ngày 15 tháng 01 năm 2016 đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng khung nhựa cứng U-PVC.

2.  Đề nghị Công ty TNHH Nhôm kính Việt Nhật

-       Khẩn trương gửi báo cáo về sự không phù hợp cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 06 tháng 11 năm 2017 dẫn đến việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy nêu trên, kết quả thực hiện khắc phục, thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có).

-       Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

-       Các sản phẩm cửa đi, cửa sổ bằng nhôm và bằng khung nhựa cứng U-PVC của Công ty TNHH Nhôm kính Việt Nhật chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/