Số lượt truy cập
21233209
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 16823/SXD-VLXD ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer do Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận hợp quy của Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Vữa Á Châu (6/11/2017 15:18)

 Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1086/VLXD-VPCN ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Viện Vật liệu xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy số 34/2015/DNSX-VLXD đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer do Công ty TNHH Hóa Chất Xây dựng Vữa Á Châu sản xuất, vì Công ty TNHH Hóa Chất Xây dựng Vữa Á Châu chưa thực hiện khắc phục theo quy định của công tác chứng nhận.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Thông báo số 5455/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Sở Xây dựng đối với các sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer do Công ty TNHH Hóa Chất Xây dựng Vữa Á Châu sản xuất tại Chi nhánh Công ty ở Ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đề nghị Công ty TNHH Hóa Chất Xây dựng Vữa Á Châu khẩn trương thực hiện các nội dung theo đề nghị tại Công văn số 14126/SXD-VLXD ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc đình chỉ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer do Viện Vật liệu xây dựng chứng nhận hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/