Số lượt truy cập
21368808
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 18057/SXD-VLXD ngày 14/11/2017 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme (16/11/2017 08:14)

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1121/VNCE-CV ngày 02 tháng 11 năm 2017 và Quyết định số QRCM0098-2/QĐ-CNSPHQ ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) về việc thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0098 cấp ngày 19 tháng 10 năm 2015 đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Sơn Đông Á sản xuất (địa chỉ sản xuất tại C9/3 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2017, vì Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Sơn Đông Á không phối hợp thực hiện đánh giá giám sát, duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Sơn Đông Á sản xuất, tại các Thông báo sau:        

-       Thông báo số 13560/TB-SXD-VLXD ngày 27 tháng 10 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng - Bột bả ngoại thất (DA-KCR) đóng gói 20 kg/thùng;

-       Thông báo số 14066/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương – Sơn nội thất cao cấp (DA6), đóng thùng 3,8 lít/thùng, 18 lít/thùng;

-       Thông báo số 14067/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương – Sơn nội thất lau chùi hiệu quả (DA8), đóng thùng 3,8 lít/thùng, 18 lít/thùng;

-       Thông báo số 14068/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương – Sơn ngoại thất cao cấp (DA9), đóng gói 1 kg/lon, 3,8 lít/thùng, 18 lít/thùng;

-       Thông báo số 14069/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương – Sơn bóng ngoại thất cao cấp (PJ), đóng gói 1 kg/lon, 5 lít/lon;

-       Thông báo số 14070/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme – Chống thấm CT-11A (CT-11A), đóng thùng 4 kg/thùng, 20 kg/thùng;

-       Thông báo số 14071/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng – Bột bả ngoại thất cao cấp 2 in 1 (DA0), đóng bao 40 kg/bao;

-       Thông báo số 14072/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng – Bột bả nội thất cao cấp (VM1), đóng bao 40 kg/bao;

-       Thông báo số 14073/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng – Bột bả ngoại thất cao cấp (VM2), đóng bao 40 kg/bao;

-       Thông báo số 14074/TB-SXD-VLXD ngày 05 tháng 11 năm 2015 đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng – Bột bả ngoại thất (Keo dán gạch – DA-KDG), đóng bao 25 kg/bao.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Sơn Đông Á đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cấp các Giấy chứng nhận hợp quy số 835-17-00, 836-17-00 và 837-17-00 ngày 03 tháng 5 năm 2017 có giá trị đến ngày 03 tháng 5 năm 2020 đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng – polyme do Công ty sản xuất; đã đăng ký lại và được Sở Xây dựng ban hành các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của đơn vị theo quy định./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/