Số lượt truy cập
21430932
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 18069 /SXD-VLXD ngày 14/11/2017 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ – cửa kim loại (cửa nhôm) (16/11/2017 08:17)

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 954/QĐ-PQI ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Viện Năng suất Chất lượng Deming về việc quyết định hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy số PQI.0082, mã số 0082-16-0106-01 ngày 30 tháng 6 năm 2016, có giá trị đến ngày 29 tháng 6 năm 2019 đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại do Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông sản xuất (địa chỉ sản xuất tại số 34/32 đường Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh), vì Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông không thực hiện hoạt động đánh giá giám sát định kỳ theo quy định.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.  Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ – cửa kim loại của Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông tại các Thông báo như sau:

-       Thông báo số 14950/TB-SXD-VLXD ngày 26 tháng 9 năm 2016 đối với sản phẩm cửa sổ - cửa kim loại; kiểu, loại cửa sổ bằng nhôm kiểu bản lề (cửa sổ bật), kích thước (600 x 600) mm.

-       Thông báo số 14951/TB-SXD-VLXD ngày 26 tháng 9 năm 2016 đối với sản phẩm cửa sổ - cửa kim loại; kiểu, loại cửa sổ bằng nhôm kiểu trượt ngang (cửa sổ 02 cánh lùa), kích thước (1.400 x 1.200) mm.

-       Thông báo số 14952/TB-SXD-VLXD ngày 26 tháng 9 năm 2016 đối với sản phẩm cửa đi - cửa kim loại; kiểu, loại cửa đi bằng nhôm kiểu bản lề, kích thước (2.000 x 800) mm.

2.  Về giấy chứng nhận hợp quy số PQI.0082, mã số 0082-16-0106-01

Theo Công văn số 954/QĐ-PQI, Viện Năng suất Chất lượng Deming có gửi kèm theo Giấy chứng nhận hợp quy số PQI.0082, mã số 0082-16-0106-01 bị hủy bỏ; trong đó, có thể hiện giấy chứng nhận do Phó Viện trưởng Phan Văn Chiến ký ban hành và thông tin về việc sản xuất như sau: “Sản xuất tại Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông. Địa chỉ trụ sở: 34/32 Đường Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ sản xuất: Số 35A, ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An”.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ do Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông nộp và đăng ký tại Sở Xây dựng vào ngày 21 tháng 9 năm 2016, Công ty lại nộp kèm theo bản sao y bản chính có chứng thực Giấy chứng nhận hợp quy số PQI.0082, mã số 0082-16-0106-01 thể hiện giấy chứng nhận do Phó Viện trưởng Phạm Thị Ngọc Dung ký ban hành (ký thay Viện trưởng) và thông tin về việc sản xuất như sau:  “Sản xuất tại Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông. Địa chỉ: 34/32 Đường Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (không có thông tin địa điểm sản xuất tại tỉnh Long An).

Do có sự không thống nhất về Giấy chứng nhận hợp quy số PQI.0082, mã số 0082-16-0106-01 nêu trên (đính kèm hai giấy chứng nhận), đề nghị Viện Năng suất Chất lượng Deming và Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông:

a)  Viện Năng suất Chất lượng Deming:

Báo cáo, giải trình, kèm theo tài liệu chứng minh cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về các nội dung sau trước ngày 24 tháng 11 năm 2017:

-       Nguyên nhân ban hành hai giấy chứng nhận hợp quy có cùng số hiệu và ngày hiệu lực cho cùng sản phẩm do Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông sản xuất với thông tin địa điểm sản xuất khác nhau.

-       Địa điểm đã đánh giá quy trình sản xuất làm cơ sở căn cứ cấp giấy chứng nhận.

-       Xác định chính xác giấy chứng nhận hợp quy đã bị hủy bỏ.

b)  Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông:

-       Báo cáo cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 24 tháng 11 năm 2017 về thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có).

-       Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

-       Cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 (ngày có hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD, được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng, thay thế QCVN 16:2014/BXD, đã không còn quy định sản phẩm cửa thuộc danh mục hợp quy), các sản phẩm cửa đi, cửa sổ – cửa kim loại của Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Phương Đông chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/