Số lượt truy cập
22218943
Kinh tế xây dựng
Về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ (25/5/2016 16:23)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc xin phép xây dựng và thực hiện xây dựng nhà ở riêng lẻ, Sở Xây dựng Thành phố điều chỉnh thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đã quy định tại Mục II.1 của Công văn số 1619/SXD-KTXD ngày 09/02/2016 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, như sau:

"g) Ủy ban nhân dân quận, huyện: Các công trình do Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc cấp Giấy phép xây dựng (kể cả nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên)".

Số tầng nhà ở được xác định theo Quy chuẩn QCVN 03-2012/BXD về Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật đô thị, đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện lưu ý trong việc Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, ngoài việc tuân thủ Quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch được duyệt, phải lưu ý thực hiện đúng quy định tại Tiêu chuẩn xây dựng 9411:2012- Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế đã được công bố năm 2012.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/