Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân quý I/2014 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng (7/1/2014 16:27)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4650/UBND-PCNC ngày 08/9/2009 về việc củng cố công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố, trong đó nêu: “Hàng quý, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện gửi lịch tiếp công dân cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố và thông báo công khai cho nhân dân”.

Sở Xây dựng thông báo Lịch tiếp công dân quý I/2014 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng.

Lịch tiếp công dân quý I/2014

Văn bản 179/SXD-TT ngày 07/01/2014

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/