Luật - http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
Số lượt truy cập
20692937
Văn bản pháp luật
Cấp phép xây dựng Thanh tra xây dựng
Quản lý nhà và công sở Quản lý chất lượng
Pháp triển nhà Cấp chứng chỉ hành nghề
Kinh tế xây dựng Vật liệu xây dựng
Thẩm định dự án Phát triển đô thị

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 41 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 3
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 13/2015/CT-UBND UBND Thành phố 13/07/2015 Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND ngày 13/07/2015 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
2 85/2015/QH13 Chính phủ 25/06/2015 Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
3 07/CT-TTg Chính phủ 30/04/2015 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
4 65/2014/QH13 Chính phủ 25/11/2014 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ban hành ngày 25/11/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2015
5 19/2014/CT-UBND UBND Thành phố 25/08/2014 Chỉ thị số 19/2014/CT-UBND ngày 25/8/2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xạt dựng trên địa bàn thành phố
6 27/2014/CT-TTg Chính phủ 25/08/2014 Chỉ thị số 27/2014/CT-TTg ngày 25/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
7 50/2014/QH13 Chính phủ 18/06/2014 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
8 01/CT-BXD Bộ Xây dựng 23/01/2013 Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 23/01/2013 của Bộ Xây dựng về Tăng cường việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng
9 27/2012/QH13 Chính phủ 23/11/2012 Luật số 27/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
10 26/2012/QH13 Chính phủ 22/11/2012 Luật số: 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
11 21/2012/QH13 Chính phủ 20/11/2012 Luật số 21/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế
12 01/ CT-BXD Bộ Xây dựng 08/08/2012 Về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
13 10/CT-TTg Chính phủ 16/04/2012 Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng đất sét nung
14 2196/CT-TTg Chính phủ 06/12/2011 Về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản
15 Luật số 02/2011/QH13 Chính phủ 11/11/2011 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13
16 Luật số: 03/2011/QH13 Chính phủ 11/11/2011 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13
17 1315/CT-TTg Chính phủ 03/08/2011 Chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu
18 23/2011/CT-UBND UBND Thành phố 12/07/2011 Về quản chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn TP.HCM
19 03/CT-BXD Bộ Xây dựng 18/04/2011 Về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015)
20 03/CT-BXD Bộ Xây dựng 18/04/2011 Về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015)
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 41 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 3
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/