Số lượt truy cập
18578125
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Phụ lục kèm theo Quyết định số 38/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 97a/HĐXD-VP ngày 07/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 208/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 209/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 98/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/01/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 97/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/01/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp mới và cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 99/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 70g/HĐXD-VP ngày 31/01/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 96/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 70g/HĐXD-VP ngày 31/01/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 124/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 78e/HĐXD-VP ngày 02/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 2278/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 12/02/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ II/2018)

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kỳ 1 năm 2018

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 206/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 207/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 183/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định số 216/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 217/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 219/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Công khai thông tin cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 62/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 56i/HĐXD-VP ngày 24/01/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/