Số lượt truy cập
22190053
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định 176/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/02/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 177/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/02/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 3034/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 19/3/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 05 năm 2019

Xem tiếp

Quyết định số 114/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/01/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (do bị mất)

Xem tiếp

Thông báo số 1365/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 29/01/2019 về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Đợt 1 năm 2019)

Xem tiếp

Quyết định số 111/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/01/2019 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 113/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/01/2019 về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 2482/TB-SXD-VP ngày 07/3/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 04 năm 2019

Xem tiếp

Danh sách cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 04 năm 2019 (Ngày sát hạch: 08/3/2019)

Xem tiếp

Quyết định số 68/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Thông báo số 2067/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 22/02/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 03 năm 2019  
Quyết định số 69/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/1/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Thông báo số 830/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 71/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2019 của Sở Xây dựng về cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 70/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2019 của Sở Xây dựng về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Thông báo số 1858/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 14/12/2019 của Sở Xây dựng về danh sách cá nhân có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Thông báo số 15612/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 17/12/2018 của Sở Xây dựng về hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1909/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/12/2018 của Sở Xây dựng về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1910/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/12/2018 của Sở Xây dựng về cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/