Số lượt truy cập
16375872
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định số 1416/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/9/2017 của Sở Xây dựng v/v điều chỉnh QĐ số 1216/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/8/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Theo QĐ 1217/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/8/2017 của Sở Xây dựng; theo CV 552f/HĐXD-VP ngày 25/8/2017 của Cục Quản lý HĐXD - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp

Quyết định số 1301/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/9/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1266/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 1362/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/9/2017 của Sở Xây dựng)

Xem tiếp

Thông báo số 26/TB-HĐXD-CCHN ngày 12/9/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng kỳ 13 năm 2017

Xem tiếp

Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1265/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và theo Công văn số 576b/HĐXD-VP ngày 05/9/2017 của Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp

Quyết định số 1352/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/9/2017 về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1203/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/8/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và theo Công văn số 544/HĐXD-VP ngày 23/8/2017 của Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 1289/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/8/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Thông báo số 13332/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 01/9/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kỳ 14 năm 2017)  
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1150/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/7/2017 của Sở Xây dựng và theo Công văn số 519B/HĐXD-VP ngày 16/8/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)  
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1200/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/8/2017 của Sở Xây dựng và theo Công văn số 519B/HĐXD-VP ngày 16/8/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)  
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1209/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2017 của Sở Xây dựng và theo Công văn số 519B/HĐXD-VP ngày 16/8/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)  
Danh sách cá nhân đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ thi thứ VII ngày 25/08/2017)  
Quyết định số 1216/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/8/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Thông báo số 25/TB-hĐXD-CCHN ngày 24/8/2017 về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 12 năm 2017  
Quyết định số 1217/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/8/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1254/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/8/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/