Số lượt truy cập
15587551
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định số 858/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 14/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

Xem tiếp

Quyết định số 868/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 20/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

Xem tiếp

Quyết định số 869/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 20/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Xem tiếp

Thông báo số 8925/TB-SXD-TTDVXD ngày 20/6/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ VI/2017)

Xem tiếp

Đăng tải thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Xem tiếp

Quyết định số 859/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 14/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Xem tiếp

Quyết định 757/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 06/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

Xem tiếp

Quyết định 758/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 06/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

Xem tiếp

Quyết định 774/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 08/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Xem tiếp

Quyết định 775/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 08/6/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Thông báo số 10/TB-HĐXD-CCHN ngày 13/6/2017 về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 7 năm 2017  
Thông báo số 8480/TB-SXD-TTDVXD ngày 12/2/2017 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 8 năm 2017)  
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 06/6/2017 của Sở Xây dựng)  
Quyết định 746/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 31/5/2017 về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định số 742/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 31/5/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức  
Quyết định số 658/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 26/5/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân  
Thông báo số 7458/TB-SXD-TTDVXD ngày 29/5/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ V/2017)  
Quyết định số 630/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 22/5/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân  
Quyết định số 631/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 22/5/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân  
Quyết định số 638/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 22/5/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/