Số lượt truy cập
19336918
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định số 510/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 320/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đã ban hành chứng chỉ)

Xem tiếp

Quyết định số 357/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đã ban hành chứng chỉ)

Xem tiếp

Quyết định số 334/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đã ban hành chứng chỉ)

Xem tiếp

Quyết định số 497/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 498/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 429/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 359/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đã ban hành chứng chỉ)

Xem tiếp

Công văn số 4335/SXD-VLXD ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn epoxy và sơn alkyd

Xem tiếp

Quyết định số 335/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 360/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 427/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  
Quyết định số 432/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 431/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 430/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 315/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/3/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 211v/HĐXD-VP ngày 05/4/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 343/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 211f/HĐXD-VP ngày 09/4/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Thông báo số 4295/TB-SXd-QLNGĐXD ngày 16/4/2018 của Sở Xây dựng v/v tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IV/2018)  
Thông báo số 06/TB-HĐXD-CCHN ngày 16/4/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 7 năm 2018  
Quyết định số 337/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/