Số lượt truy cập
20319436
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Thông báo số 12/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 16/7/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 13 năm 2018)

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 854/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 480c/HĐXD-VP ngày 10/7/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 893/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/6/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1020/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 7918/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/7/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 14 năm 2018)

Xem tiếp

Quyết định số 894/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/6/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 999/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1000/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1002/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 799/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 434h/HĐXD-VP ngày 25/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Phụ lục kèm theo Quyết định số 798/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 434h/HĐXD-VP ngày 25/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 827/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 434 (Q')/HĐXD-VP ngày 25/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định số 998/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 873/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/6/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Thông báo số 11/TB-HĐXD-CCHN ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 12 năm 2018  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 751/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 427i/HĐXD-VP ngày 22/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 796/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 427i/HĐXD-VP ngày 22/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 755/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 427i/HĐXD-VP ngày 22/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 752/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 420e/HĐXD-VP ngày 20/6/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/