Số lượt truy cập
21129482
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Văn bản pháp luật quy định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Xem tiếp

Thông báo số 20/TB-HĐXD-CCHN ngày 13/11/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 21 năm 2018

Xem tiếp

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 21 năm 2018

Xem tiếp

Thông báo số 13735/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/11/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 21 năm 2018

Xem tiếp

Thông báo số 19/TB-HĐXD-CCHN ngày 31/10/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 20 năm 2018

Xem tiếp

Quyết định số 1545/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/10/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Xem tiếp

Quyết định số 1329/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/8/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 12690/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 22/10/2018 của Sở Xây dựng v/v tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ X năm 2018)

Xem tiếp

Thông báo số 12689/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 22/10/2018 của Sở Xây dựng v/v tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 20 năm 2018)

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ IX/2018 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản thi lại kỳ VIII/2018  
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Thông báo số 18/TB-HĐXD-CCHN ngày 16/10/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 19 năm 2018  
Quyết định số 1436/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thông tin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Thông báo số 12038/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/10/2018 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Thông báo số 11116/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ  
Quyết định số 1439/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Thông báo số 11925/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 19 năm 2018)  
Thông báo số 17/TB-HĐXD-CCHN ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 18 năm 2018  
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/