Số lượt truy cập
17375870
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Quyết định số 1580/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/10/2017 về việc cấp bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 18095/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 14/11/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 19 năm 2017)

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1564/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/10/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và theo Công văn số 728d/HĐXD-VP của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1493/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/10/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và theo Công văn số 728d/HĐXD-VP của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp

Quyết định số 1565/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/10/2017 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1699/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/11/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1411/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/9/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và theo Công văn số 717f/HĐXD-VP của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp

Quyết định số 1505/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/10/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1377/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và theo Công văn số 693c/HĐXD-VP của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng)

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 1577/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1576/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/10/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Thông báo số 30/TB-HĐXD-CCHN ngày 03/11/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 17 năm 2017  
Quyết định số 1564/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/10/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1549/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 24/10/2017 về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Thông báo số 17145/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 01/11/2017 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 18 năm 2017)  
Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo QĐ số 1376/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2017 của Sở Xây dựng TP.HCM và theo CV số 672h/HĐXD-VP ngày 19/10/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo QĐ số 1263/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng TP.HCM và theo CV số 672h/HĐXD-VP ngày 19/10/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định số 1410/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/09/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/