Số lượt truy cập
15144659
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Thông báo số 5682/TB-SXD-TTDVXD ngày 28/4/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 07/TB-HĐXD-CCHN ngày 28/4/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 4 năm 2017

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo Quyết định số 445/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 19/4/2017 của Sở Xây dựng)

Xem tiếp

Danh sách thí sinh thi lại kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ II/2017 (lần 2)

Xem tiếp

Thông báo số 4922/TB-SXD-TTDVXD ngày 17/4/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ IV

Xem tiếp

Danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 3 năm 2017

Xem tiếp

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đính kèm Quyết định số 414/QĐ-SXD ngày 07/4/2017 của Sở Xây dựng)

Xem tiếp

Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo Quyết định số 427/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 11/4/2017 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh)

Xem tiếp

Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo Quyết địn h số 405/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 03/4/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh)

Xem tiếp

Thông báo số 4616/TB-SXD-TTDVXD ngày 11/4/2017 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IV/2017)

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Công văn số 3703/SXD-TTDVXD ngày 27/3/2017 của Sở Xây dựng v/v đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng  
Bảng đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Ban hành kèm theo QĐ số 406/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 03/4/2017 của Sở Xây dựng)  
Thông báo số 05/TB-HĐXD-CCHN ngày 31/3/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 2 năm 2017  
Thông báo số 4079/TB-SXD-TTDVXD ngày 31/3/2017 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Danh sách Tổ chức có kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng đạt yêu cầu (Đính kèm theo Công văn số 3641/SXD-TTDVXD ngày 24/3/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh)  
Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Ban hành kèm QĐ số 397/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 29/3/2017 v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)  
Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Quyết định số 366/QĐ-SXD ngày 20/3/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh  
Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Quyết định số 357/QĐ-SXD ngày 14/3/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/