Số lượt truy cập
21233197
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Theo Quyết định số 1564/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/10/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và theo Công văn số 728d/HĐXD-VP của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng) (13/11/2017 15:53)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/