Số lượt truy cập
22156667
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được điều chỉnh (9/3/2017 08:50)

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1391/QĐ-BXD về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Hiện nay, Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 đã được điều chỉnh. Nội dung chi tiết về Bộ câu hỏi được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn).

Link đính kèm

http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/15/15/347667/cong-bo-dieu-chinh-bo-cau-hoi-trac-nghiem-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung.html

Đính kèm file Bộ câu hỏi trắc nghiệm

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/