Số lượt truy cập
22163045
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Thông báo số 11116/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ (8/10/2018 15:48)

Thông báo số 11116/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ

Ngày 16/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018). Theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, quy định: “Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo quy định của Nghị định này để thực hiện xét cấp chứng chỉ”.

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả giải quyết hồ sơ, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tổ chức, cá nhân (theo danh sách đính kèm) để liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng, thực hiện cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nội dung hồ sơ theo quy định.

Để biết thêm thông tin, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ số điện thoại (028-2229 3359) để được hướng dẫn./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/