Số lượt truy cập
22163027
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Thông báo số 12038/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/10/2018 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (8/10/2018 15:50)

Thông báo số 12038/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/10/2018 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thực hiện Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ    về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018). Từ ngày 15/9/2018, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Nghị định trên.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; do đó, việc xem xét, đánh giá hồ sơ chưa đủ cơ sở để thực hiện trong thời gian này.

Nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tổ chức, cá nhân (có hồ sơ nộp từ ngày 15/9/2018) theo Giấy tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ (20 ngày làm việc) sẽ được tính kể từ ngày Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận được Thông tư hướng dẫn và Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Để biết thêm thông tin, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng hoặc số điện thoại (028)2229.3359 để được hướng dẫn./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/