Số lượt truy cập
22163301
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo Quyết định số 1430/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/9/2018 của Sở Xây dựng TP.HCM và Công văn số 741/HĐXD-VP ngày 28/9/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - BỘ Xây dựng) (4/12/2018 12:05)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/